Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Zespół Placówek Specjalnych
w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Bilans Zespołu Szkół Specjalnych za rok 2020 r.

  1. BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
  2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
  3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
  4. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
  5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ostatnia zmiana: Publikacja bilansu za rok 2020 r.
Zmiany w dokumencie dokonał: Sławomira Malinowska
Data zmiany: 09-06-21 09:06
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.