Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Program rządowy Aktywna Tablica. Realizacja projektu: 2019-2021.

W latach 2019/2020 oraz 2020/2021 nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. W ramach programu sale lekcyjne zostały wyposażone w monitory interaktywne oraz laptopy. Na szkolnego e-koordynatora projektu powołano p. Grażynę Szklarz.

Celem programu było rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, dzielenie się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem.

W ramach międzyszkolnej sieci wymiany doświadczeń współpracowaliśmy ze Szkołą Specjalną we Wrześni.25 lutego 2020 r. odbyła się lekcja z udziałem nauczycieli z Jarocina, Ostrowa, Wrześni i Słupi pod Kępnem.

Zajęcia: „Pochodne węglowodorów – alkohole” przeprowadziła pani A. Tyrra-Zając, nauczyciel matematyki oraz chemii. Podczas lekcji uczniowie przeprowadzali doświadczenia, rozwiązywali quizy oraz ćwiczenia interaktywne.

25 lutego 2020 odbyła się również lekcja otwarta z historii: „Polska Bolesława Chrobrego”, którą poprowadziła p. Jola Walkowiak-Martyna.

18 maja 2021 r. uczniowie szkół partnerskich uczestniczyli we wspólnej lekcji online, którą poprowadziła liderka Lokalnego Centrum Wolontariatu, p. Lucyna Roszak. Podczas spotkania uczniowie łączyli się na tabletach poprzez aplikację Zoom.

Uczestniczono również w lekcjach i warsztatach organizowanych przez szkołę partnerską z Wrześni.

Na założonej witrynie internetowej zostały umieszczone autorskie scenariusze lekcji oraz ćwiczenia interaktywne. Członkowie zespołów samokształceniowych organizowali i uczestniczyli w licznych szkoleniach, związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Utworzyli i współredagowali bazę przydatnych stron – „Niezbędnik nauczyciela”. Pełna dokumentacja działań dostępna na witrynie Aktywna Tablica:https://tiny.pl/r3f9g

Ocena wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się:

 1. Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy
 2. Tablice interaktywne oraz tablety zostały z ciekawością przyjęte przez uczniów i znacznie uatrakcyjniły lekcje obowiązkowe oraz zajęcia pozalekcyjne.
 3. Wzrosła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy
 4. Powstała baza dydaktyczna dostępna dla wszystkich nauczycieli w szkole.
 5. Poznane aplikacje pozwoliły przygotować ciekawe materiały na zajęcia rewalidacyjne, usprawniające techniki szkolne czy dydaktyczno-wyrównawcze.
 6. Ćwiczenia z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych pozytywnie wpłynęły na rozwijanie u uczniów takich kompetencji, jak m.in.: myślenie matematyczne, wnioskowanie, kojarzenie, liczenie, dostrzeganie szczegółów.
 7. Wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, chęć do samodzielnego rozwiązywania zadań.
 8. Uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego oraz szansę na rozwijanie swoich zainteresowań.
 9. Wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz praw autorskich materiałów udostępnianych w Internecie.
 10. Wzrosły umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Pleszew, 9.06. 2021 r.
Opracowała:
e-koordynator Grażyna Szklarz

 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 1_logo_rzadowego_programu_rozwijania_szkolnej_infrastruktury.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 2_lekcja_otwarta_aktywna_tablica.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 3_lekcja_otwarta_aktywna-tablica.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 4_zajecia_aktywna_tablica.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 5_zajecia_aktywna_tablica.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 6_zajecia_akywna_tablica.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 7_zajecia_aktywna_tablica.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 8_zajecia_aktywna_tablica.jpg
 •