Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło artystyczne zespołów edukacyjnych

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów. Zajęcia wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają sprawność manualną, pobudzają kreatywność uczestników zajęć.

Uczniowie podczas zajęć koła poznają różne techniki plastyczne i rozwijają umiejętność posługiwania się nimi. Przygotowują upominki na różne okazje, dekoracje, biorą udział w licznych konkursach i występach artystycznych. Praktyczne tworzenie różnorodnych form plastycznych pobudza wyobraźnię, uwrażliwia na piękno różnych zjawisk, uczy wytrwałości, rozwija twórcze myślenie i wyzwala radość z uzyskanych efektów.

Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, uczą się odpowiedzialności i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Opiekunowie: p. Elwira Lisiecka, p. Lidia Olender