Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło fotograficzne

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania. Zajęcia koła adresowane są dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy chcą zapoznać się z obsługą aparatu, fotografować i cieszyć się swoimi pracami. Odbywają się zarówno na terenie szkoły, jak i podczas zorganizowanych wyjść, wycieczek oraz spacerów.

Zajęcia rozbudzają w uczniach zainteresowanie pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego, zamiłowanie do fotografowania, spacerów jako jednej z ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz jako źródła zdrowia i dobrego samopoczucia.

Opiekun: p. Kamila Hryszko