Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło gier planszowych

Koło gier planszowych prowadzone jest w Zespole Placówek Specjalnych od 2017 roku. Program pracy koła jest przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Głównym celem działalności koła jest popularyzowanie znanych gier planszowych oraz rozwijanie aktywności twórczej ucznia poprzez sztukę konstruowania gier zespołowych. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawy i taktykę gry w różne gry planszowe, a także ukierunkowywane są na własny sposób myślenia. Zajęcia koła odbywają się w placówce w ramach zajęć pozalekcyjnych. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Biorą w nich udział uczniowie zarówno znający gry, jak i tacy, którzy chcą się ich dopiero nauczyć.
Opiekun: p. Marlena Bilińska