Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło historyczne

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom historycznym uczniów naszej szkoły prowadzone są zajęcia kółka historycznego. Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”. Głównym celem jest sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Cele ogólne zajęć:

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

Opiekun: p. Jolanta Walkowiak-Martyna