Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło plastyczne - "Plastuś"

Założeniem kółka jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności, samodzielności, zachęcanie do podejmowania inicjatywy oraz twórcze, konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności.

Celem kółka plastycznego jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego świata przyrodniczego i społecznego.

Opiekun: p. Wiesława Pszczółkowska-Mielnicki