Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło przyrodniczo-ekologiczne „Żyj w harmonii z przyrodą”

"NASZA ZIEMIA" autor: Czesław Janczarski
Nasza Ziemia jest piękna i najbliższa, bo nasza
Dobra jak oczy matki, kiedy patrzą na nas
Tu rośniemy, tu co dzień nas zabawa zaprasza
Tutaj budzi nas słońce, nasze słońce z rana
Nasza Ziemia nas karmi, daje nam złote ziarno,
Wiosna błękit i kwiaty, latem słodkie wiśnie
Więc kochamy tę Ziemię i piaszczystą i czarną
Zasypiamy spokojnie, gdy gwiazda zabłyśnie.

Koło przyrodniczo-ekologiczne działa w naszej szkole od września 2009 r. do dnia dzisiejszego. Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu. Uczestnikami zajęć są uczniowie z Zespołów Edukacyjnych na poziomie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy z zainteresowaniem poznają tajniki otaczającej przyrody. Prowadzone zajęcia przyrodniczo-ekologiczne poszerzają zakres działań szkoły. Podstawowym efektem pracy koła jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie. Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności obserwacji i oceny stanu środowiska, poznają prawa przyrody związane z koniecznością racjonalnego korzystania z jej zasobów.

Uczniowie naszego koła angażują się w:
 1. akcje szkolne:
  1. Bateriomanie,
  2. Puszkomanię,
  3. Makulaturomanię,
  4. zbiórkę elektrośmieci,
  5. Sprzątanie Świata,
  6. Dzień Ziemi.
 2. konkursy organizowane przez koło:
  1. projekt znaczka pocztowego pod hasłem: Świat oczami młodych „Ratujemy klimat”,
  2. gazetka ścienna tematycznie zgodna z hasłem tegorocznej kampanii „Ochrona zagrożonych gatunków”,
  3. ozdoba bożonarodzeniowa (ekologiczna bombka, kartka, stroik)
  4. „Cztery Pory roku w ZPS”.konkursy,
 3. projekty, kampanie pozaszkolne:
  1. „Działaj z imPETem!”,
  2. ,,Stań po zielonej stronie mocy”,
  3. ,,My w naszym regionie”,
Ponadto wyjeżdżamy na wycieczki do Grodźca, Gołuchowa, Taczanowa.
Koło redaguje i wydaje także komputerową gazetkę przyrodniczo-ekologiczną „S.O.S. dla przyrody” (Egzemplarze poszczególnych numerów gazetki są udostępniane w szkolnej bibliotece.) oraz gazetkę ścienną
„S.O.S. dla przyrody”.
U nas zawsze miło jest. O każdej porze roku mamy ciekawe zadania do zrealizowania.
Zachęcamy Was. I zapraszamy do nas.
Opiekunowie: p. Katarzyna Jakóbczak, p. Monika Dzierla-Wodecka