Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Nasze koła zainteresowań - bo rozwijamy się przez zabawę i naukę

Koło sportowe

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i młodzieży, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzić przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Program opracowano na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwojowe uczniów szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła, wybrano zajęcia z unihokeja, tenisa stołowego, nordic walking oraz gier i zabaw rekreacyjnych jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji.

Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe. Dają one uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

Zajęcia kółka sportowego mają zainspirować samodzielną działalność ruchową dziecka w domu, w środowisku rówieśniczym, w czasie wolnym: na wczasach, wyjazdach z rodziną w plener itp. Pragniemy przysposabiać, wdrażać uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, do podejmowania różnych zadań ruchowych w sposób twórczy i samodzielny. Prowadzący chcą, aby wychowanie do zdrowia i rekreacji ruchowej wzbudziło zamiłowanie do różnorodnych form tej rekreacji oraz ukształtowało nawyki higieniczno-zdrowotne, które będą funkcjonowały nie tylko w życiu szkolnym, lecz także w życiu dorosłym. Jest to nakaz naszych czasów i jednocześnie warunek zachowania zdrowia i sił twórczych, tak cennych zarówno w szkole, jak i w pracy produkcyjnej.

Program zajęć kółka rekreacyjno-sportowego ustalony został po konsultacji z uczniami i ich rodzicami, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, w oparciu o możliwości bazowe szkoły oraz przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Program skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Organizując zajęcia rekreacyjno-sportowe z własnej inicjatywy wypełniamy im czas wolny, umożliwiamy wyładowanie nadmiaru energii, który przy braku tego typu zajęć mogliby spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym. Wielu z uczniów uczestniczących w rekreacyjno-sportowych zajęciach pozalekcyjnych rozbudzone zainteresowania stara się pogłębiać w czasie wolnym od nauki.
Opiekunowie: p. Grzegorz Woldański, p. Tomasz Krawczyk